Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is een van de kernactiviteiten van Dilven Advies en Training. Daarbij is DAT gespecialiseerd in teams die de nodige problemen hebben die vaak al jarenlang bestaan. Ze hebben veel (interim)leidinggevenden versleten kennen een hoog verloop en hoog ziekteverzuim. Ze hebben veelal een forse geschiedenis. Willem Dilven heeft in zijn beroepspraktijk een heel eigen methodiek ontwikkeld: de teambiografie. Deze verloopt in grote lijnen als volgt.

Op basis van een intakegesprek wordt de beginsituatie besproken en een opzet gemaakt. Daarbij worden er in de eerste fase gesprekken gevoerd met alle direct betrokken medewerkers. Dit kan afhankelijk van de situatie individueel of in kleine groepjes (max 5) uitgevoerd worden. Deze diepte-interviews langs een semigestructureerde vragenlijst geven ons een (meerstemmig) beeld van de situatie. Het beeld dat daarbij ontstaan is, wordt door ons samengesteld en in een bijeenkomst met alle betrokkenen aan de organisatie/het team teruggegeven. Op grond van deze presentatie en de herkenning in het team van dit beeld komen er conclusies en aanbevelingen. Dat wordt de basis voor een afstemming met de opdrachtgever over het vervolg. Daarbij kunnen wij op onderdelen (coaching, advisering teambijeenkomsten) mogelijk een rol spelen.

Een andere specialisatie is de ondersteuning van organisaties bij het ontwikkelen van ‘verstandige’ teams. Teams die werken aan hun collectieve visie en doelen, daarbij passende processen en protocollen ontwikkelen en de rollen onderling verdelen. Het krijgen van kwaliteitsbewustzijn op uitvoerend niveau en het nemen van eigen verantwoordelijkheid vanuit hun functie is daarbij leidend.

Ton Akkermans en Willem Dilven adviseren, begeleiden en trainen organisaties en teams hierbij. We werken daarbij nauw samen met het management van de organisaties en betrekken interne medewerkers met de benodigde kennis en vaardigheden bij onze verandertrajecten.

Afhankelijk van aard en omvang kunnen deze trajecten worden uitgevoerd met vaste samenwerkingspartners.