Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke coaching is een leerproces om de professionaliteit en het functioneren in de praktijksituatie te verbeteren. We ondersteunen onder andere bij dilemma’s en thema’s zoals het eigen zelfbeeld, effectief communiceren, stijlen van leidinggeven, valkuilen herkennen, balans vinden tussen werk en privé en grenzen leren stellen.

Karakteristiek voor de aanpak: verbonden, veilig en vertrouwd, kort en krachtig, direct, duidelijk en doelgericht.

De individuele coaching start met een intakegesprek. Hierin wordt met elkaar de beginsituatie doorgesproken en met elkaar gekeken of er een wederzijdse basis is om de coaching te starten. De coaching bestaat uit een korte reeks (3-5) gesprekken op basis van de doelstellingen, die met de opdrachtgever zijn vastgesteld. Tijdens de gesprekken wordt door het bespreken van de concrete casuïstiek uit de werkpraktijk van de gecoachte aan de realisatie van de opgestelde doelstellingen gewerkt. Na afloop wordt een evaluatie met de opdrachtgever gepland om te bespreken of de doelstellingen behaald zijn.

De vorm, waarin de ondersteuning wordt gegoten, kan variëren: individuele coaching, coaching op de werkplek, intervisie of collegiale consultatie. Al deze activiteiten vinden plaats in de praktijkruimte Bij de Beuk. De trajecten kunnen gekoppeld zijn aan een breder team- of organisatietraject, maar kan ook als losstaande activiteit.

Vanuit praktijk ‘Bij de Beuk’ zijn Hélène NijhoffTon Akkermans en Willem Dilven beschikbaar als coaches.