Begeleide intervisie

Reflectie met andere professionals is naar onze mening een noodzakelijk onderdeel van deskundigheidsbevordering in onze complexe samenleving. Intervisie is daarbij een beproefd hulpmiddel waarbij externe begeleiding zorgdraagt voor een zorgvuldige voortgang en diepgang.

Met elkaar in een overzichtelijke groep (4-6 personen) staan we stil bij onderwerpen of gebeurtenissen die zich in de praktijksituatie afspelen. Het krijgen van feed-back en feed-forward van collega’s met eenzelfde ervaringsachtergrond leidt tot verdiepend leren van en met  elkaar. De intervisie is gericht op concrete oplossingsrichtingen voor de ingebrachte casuïstiek. Iedere groep komt jaarlijks 4-5 maal 2-3 uur bijeen.

De intervisiegroep kan bestaan uit collega’s uit dezelfde organisatie maar we hebben ook intervisiegroepen met deelnemers uit diverse (zorg- en welzijns) organisaties.

Willem Dilven werkt met een vaste basisstructuur gebaseerd op het intervisiemodel van Hendriksen ( J. Hendriksen, 1998).

Ton Akkermans en Willem Dilven begeleiden teams hierbij.

Voor vragen neem contact op via info@bijdebeuk.nl.