Algemeen over DAT en Willem Dilven.  

Willem Dilven werkt graag met mensen. Mensen die in hun organisatie met hun teams en medewerkers de kwaliteit van het werk en hun persoonlijke ontwikkeling een impuls willen geven.

Zijn werk is te typeren als “doen wat werkt”. Hij werkt vooral met de inzichten vanuit het systemisch werk en oplossingsgericht werken. Gebruikmakend van diverse managementtools/modellen en zijn brede ervaringsachtergrond in zorg en welzijn krijgen de mensen waarvoor hij werkt inzicht en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

De trajecten kunnen gekoppeld zijn aan een breder team-of organisatietraject maar kan ook als losstaande activiteit. De vorm waarin de ondersteuning wordt gegoten kan variëren: individuele coaching en advisering, coaching op de werkplek, intervisie of collegiale consultatie. Al deze activiteiten kunnen plaats vinden in de praktijkruimte Bij de Beuk of op locatie van de opdrachtgever.

Willem werkt al vele jaren in de zorg-en welzijnssector. Vanuit zijn achtergrond (leraar, trainer, leidinggevende en organisatieadviseur) doet hij dit met veel passie zijn werk.

Willem werkt graag met mensen. Mensen die hun onderlinge communicatie en samenwerking een impuls willen geven. Vooral in situaties waarbij het ( tijdelijk)  even niet loopt in werk of privé loods hij mensen graag door die fase heen. Hij werkt daarbij vaak individueel maar ook in kleine groepen. Door het creëren van een veilig en open klimaat mag ik direct en confronterend naar de kern komen. Hard voor de zaak met hart voor het individu .

Het bedrijf Dilven Advies en Training is ook gevestigd in Bij de Beuk. Voor zorgorganisaties is hij ook beschikbaar als externe vertrouwenspersoon.