Ik werk sinds 1980 in de geestelijke gezondheidszorg. In die periode ben ik op verschillende plekken werkzaam geweest, hoofdzakelijk in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, daarnaast op psychiatrische afdelingen van algemeen ziekenhuizen, een psychiatrische dagbehandeling, een jeugdpsychiatrisch centrum, een geriatrisch verpleegtehuis, een verslavingskliniek en een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen. Daarnaast ben ik 25 jaar in enkele crisisdiensten van de GGZ werkzaam geweest om tijdens en buiten kantooruren psychiatrische beoordelingen te doen voor verschillende instanties, zoals huisartsen, politie, ziekenhuizen, enz.

Sinds 10 jaar werk ik ook als zelfstandige en geef ik psychotherapeutische behandeling voor individuen, echtparen en gezinnen.

Bij individuele therapie ga ik met jou onderzoeken hoe je mogelijk anders om kan gaan met jouw klachten, zodat deze minder tot geen invloed meer hebben op jouw dagelijks leven en wat de mogelijke oorzaak/onderhoudende reden kan zijn van die klachten. Dat wil zeggen dat ik samen met jou je levensgebieden ga onderzoeken en indien nodig jouw levensgeschiedenis, die van invloed kunnen zijn voor deze klachten. Als je meer zicht je krijgt over jouw sterke en minder sterke eigenschappen, maak je betere keuzes voor jezelf in je verdere leven.

Naast individuele psychotherapie geef ik ook relatietherapie. De inzet van relatietherapie is het opnieuw creëren van vertrouwen en veiligheid. Dit door vaste patronen te leren zien en er anders met onderliggende mechanismen om leren gaan. Dat kan zich concreet uiten in:

  • Veel strijd om praktische dingen
  • Veel irritatie, onbegrip en teleurstelling
  • Langs elkaar heen leven
  • Seksuele problemen of onvrede op dit terrein
  • Angst dat de ander weggaat/vreemdgaat

De belangrijkste inzet van mij als therapeut is: wat heb jij nodig om je weer beter te voelen?

Tevens geef ik ook gezinstherapie voor gezinnen die vastgelopen zijn in hun onderlinge contacten en neigen om meer en meer in onbegrip en strijd te verzanden.

Tenslotte geef ik een dag per week supervisie aan therapeuten en therapeuten in opleiding.

Registraties

  • Lid van de BVRGS, zie www.bvrgs.be
  • Lid van de NVRG, zie www.nvrg.nl
  • In Nederland val ik onder de beroepscode voor psychotherapeuten, zie www.psychotherapie.nl
  • Tevens ben ik erkend supervisor voor therapeuten en therapeuten in opleiding zowel door de BVRGS als de NVRG.