l OUDERSCHAPSREGORGANISATIE NA SCHEIDING l

Een kleine groep ouders en hun kinderen komt voor, tijdens of na de scheiding terecht in een hoog conflictsituatie. Termen als ruzie- of vechtscheidingen zijn wat dat betreft gemeengoed geworden. De strijd tussen de ouders is vaak vergaand gejuridiseerd. Kinderen en hun ouders ondervinden hiervan (blijvende) schade. Met de uitspraak van een rechter is het onderliggende conflict vaak niet opgelost, de conflicten blijven of verergeren juist. Recht doen is niet altijd goed doen.

Het werken met gezinnen in een (hoog-)conflictscheiding vraagt veel van de betrokken hulpverlening. Het op een professionele wijze ‘hanteren’ van het conflict is een hele uitdaging, te meer aangezien de betrokken hulpverleners vaak ongemerkt uitgenodigd worden om de belangen van één van de ouders te gaan vertegenwoordigen. Als je alleen staat in dit ingewikkelde krachtenveld kan dat best lastig zijn. Omdat het hulpverleningssysteem vaak gefragmenteerd is, is het moeilijk om overzicht te houden op het proces: het kind gaat naar een kinderpsycholoog, moeder naar een coach en vader heeft gesprekken bij de praktijkondersteuner van de huisarts. In de behandelingen ontbreekt echter overleg en samenhang.

Verbinding

Praktijk bij de Beuk werkt vanuit de visie dat verbinding de sleutel tot succes is: verbinding tussen de cliënt en de professional en verbinding van de betrokken professionals met elkaar. Zo kan er gewerkt worden aan een reorganisatie van het gezinssysteem. Voor de ouders betekent dat van samen naar alleen, loskomen van het partnerschap en het herdefiniëren van het gezamenlijke ouderschap. Voor de kinderen blijft (of herstelt) de verbinding met beide ouders. Door binnen onze praktijk onze expertises te bundelen, ondersteunen we ouders om uit de (juridische) ex-partnerstrijd te stappen zodat ruimte ontstaat om het ouderschap diepgaand te reorganiseren. Kinderen worden begeleid om in deze transitiefase hun plek opnieuw te vinden, pijnlijke gebeurtenissen te verwerken en uit de beknelling van de scheiding te komen.

De mediator/ouderschapsbemiddelaar ondersteunt de ouders bij het reorganiseren van het ouderschap, voorbij de ex-partner problematiek. Oude vormen van communicatie die niet helpend zijn, worden losgelaten. Nieuwe vormen van communicatie die dienend zijn aan het ouderschap worden aangeleerd. Zodat ouders in staat zijn om de gemeenschappelijke zorg voor hun kinderen samen te dragen. Het opstellen of actualiseren van een ouderschapsplan kan onderdeel zijn van het traject.