Karin Nijhoff is generalistisch opgeleid tot jeugdwerker (HBO-J), vaktherapeut met als specialisatie beeldend (HBO Creatieve therapie) en systeemtherapeutisch werker. Ze is verder geschoold in mentaliseren, affectregulatie en het werken met levensverhalen. Haar werkervaring binnen enkele organisaties ligt op het gebied van begeleiding, ondersteuning en behandeling

Vaktherapie is minder gericht op praten en meer op samen iets doen. Werken met diverse materialen en werkvormen kan helpen woorden te geven aan wat je denkt, voelt en doet. De ervaring en het maken van een beeldend werk helpt met het verwerken, structureren en verhelderen wat je tegenkomt in het creatieve proces.
Visualiseren (“het plaatje bij het praatje”) is een extra ondersteuning bij uitleg van situaties en gedrag (psycho-educatie).

Systemisch denken en werken is voor Karin wat alle kennis, ervaring en levenshouding met elkaar verbindt.